Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

vydané internetovým obchodem pro prodej zboží www.frendys.cz  prostřednictvím provozovatele Simona Kocurová, se sídlem Pacovská 1585/21, 140 00 Praha 4, IČO: 71281363 která je také správcem osobních údajů (dále také jen „provozovatel“ nebo „správce“).  

 

Cílem tohoto dokumentu bude seznámit Vás se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich Osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování Osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, prosím kontaktujte nás na e-mail info@frendys.cz, na telefonní číslo +420 704 163 224 nebo poštou. 

 

Provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, za účelem plnění smlouvy nebo na základě oprávněného zájmu provozovatele. Pokud se nejedná o zpracování Osobních údajů ani v jednom z těchto tří uvedených důvodů, pak si vyžádáme Váš souhlas.  

 

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují.  

 

E-shop 

internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na www.frendys.cz; 

GDPR 

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679; 

Obchodní sdělení 

zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb;  

Objednávka 

dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka Dokončit objednávku s povinností platby s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu; 

Osobní údaje 

jakékoliv informace o Uživateli, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat; 

Uživatel 

fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“; 

Zpracovatel 

vykonává činnosti zpracování Osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce; 

Zpracování Osobních údajů 

je jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

Zvláštní kategorie Osobních údajů 

takové Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. 

 

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ, JAK JE ZÍSKÁVÁ, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁ 

Provozovatel o Vás zpracovává tyto Osobní údaje:  

 • jméno a příjmení;  
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo, adresa);  
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží); 
 • poznámka k Objednávce;
 • informace, které provozovateli sdělíte v rámci komunikace s provozovatelem (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi);
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • Vámi přidané komentáře k příspěvkům provozovatele na sociálních sítích (zejména Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn a Youtube), jako i jméno (přezdívka) Vašeho profilu na těchto sociálních sítích a Vámi veřejně přístupné informace na Vašich profilech,
 • IP adresa; 
 • cookies. 

 Provozovatel nezpracovává Zvláštní kategorie Osobních údajů.  

 

2. JAKÝM ZPŮSOBEM PROVOZOVATEL ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE 

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje provozovatel zpracovává v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.).  

 

3. ZA JAKÝM ÚČELEM PROVOZOVATEL ZPRACOVÁVÁ OSOBNÍ ÚDAJE 

Webové stránky E-shopu. Provozovatel zpracovává také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte webové stránky provozovatele. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na webovou stránku provozovatele, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Tyto data může provozovatel shromažďovat pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Pravidla pro používání souborů cookies a dalších technologiích pro sledování je podrobněji popsáno v našem poučení o cookies. 

Registrace, zřízení uživatelského účtu. Provozovateli dobrovolně poskytujete Osobní údaje zřízením uživatelského účtu v E-shopu a jejich následnou aktualizací. Díky zřízení uživatelského účtu můžete využívat výhody, které uživatelský účet nabízí.   

Plnění smluvního vztahu. Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky a s tím související povinnosti. 

Zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží. Provozovatel může zpracovávat Osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, smluvních partnerů provozovatele a vzájemně je kombinovat s Osobními údaji, které jsou provozovateli dobrovolně poskytovány. Provozovatel přijímá opatření, aby zajistil, že třetí strany jsou ze zákona oprávněny, aby provozovateli tyto informace poskytly. Např. se bude jednat o demografické informace, IP adresy a cookies soubory. Důvodem je zlepšení poskytování služeb provozovatele a propagace zboží provozovatele. 

Personalizovaná reklama. Provozovatel spolupracuje s třetími stranami, aby spravovali a zobrazovali reklamu provozovatele na webových stránkách třetích osob.  

Soutěže a další propagační akce. Na webových stránkách provozovatele nebo prostřednictvím sociálních sítí může provozovatel provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v propagačních akcích provozovatele je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás může provozovatel žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které provozovateli poskytnete, použije provozovatel ke správě těchto propagačních akcí nebo i za jiným účelem, pokud je to uvedeno v podmínkách konkrétní propagační akce. 

Sociální sítě. Provozovatel má profil na Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok a Pinterest. Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.  

Zasílání voucherů. Provozovatel chce odměnit své věrné zákazníky, a proto na základě oprávněného zájmu provozovatele může provozovatel zasílat slevové vouchery na adresy, které zákazníci provozovatele uvedli ve své Objednávce. 

Blog. Na našich webových stránkách může provozovatel mít veřejně přístupný blog. Prosím vezměte na vědomí, že jakékoliv informace, které vložíte do komentáře na blogu provozovatele, může zobrazit kdokoliv. Pokud se Vaše Osobní údaje objeví na blogu provozovatele a Vy budete mít zájem je odstranit, prosím kontaktujte provozovatele e-mailem. Nebudeme-li provozovatel moci odstranit Vaše Osobní údaje z blogu, bude Vás o tom informovat a sdělí Vám důvod. 

Komunikace se zákaznickou podporou nebo jiné dotazy. Pokud jste provozovatele kontaktovali přes chatbot, e-mailem, telefonicky nebo jste provozovatele oslovili na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje provozovatel zpracovává pro účel vyřízení dotazu.  

Obchodního sdělení (newsletter). Obchodní sdělení může provozovatel posílat na základě oprávněného zájmu provozovatele propagovat zboží a služby provozovatele zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které provozovatel zasílá formou e-mailu. Na základě oprávněného zájmu provozovatele propagovat zboží a služby provozovatele může provozovatel využít také telefonního čísla registrovaného uživatele za účelem šíření obchodního sdělení formou SMS. V takovém případě se může uživatel z odběru SMS odhlásit krátkou zprávou na e-mail: info@frendys.cz. Proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů provozovatele můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). Pokud se zaregistrujete do newsletteru provozovatele, bude Vám provozovatel posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci zboží a služeb provozovatele na základě Vámi uděleného souhlasu.  

Hodnocení zákazníků. Můžete se podělit o své zkušenosti s nákupem a posoudit jednotlivé zboží v sekci Recenze na webových stránkách provozovatele. Pro vyhodnocování Vaší zpětné vazby týkající se jednotlivého zakoupeného zboží může provozovatel využít jiné zpracovatele. 

Platba kartou. Pokud provozovateli zadáte údaje o své kreditní kartě, nemá provozovatel přístup ke kompletním údajům. Provozovatel ví pouze jen, že platíte kartou a údaje o kartě zpracovávají příjemci těchto údajů, kteří pro nás platbu zprocesují. 

 

4. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Provozovatel chápe, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak a proč provozovatel zpracovává Vaše Osobní údaje a kde je získává.  

Níže je uveden seznam zpracovatelů provozovatele:

Účetnictví 

účetní systém POHODA 

Webhosting, provoz webu, cloudové úložiště 

Shopify

Zákaznická podpora 

SmartsuppFacebookInstagram 

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek 

Marketing 

Google Analytics 

Sklik, Ecomail,  FacebookInstagramGoogle Ads,  Data StudioLinkedInTikTok 

Sociální sítě 

FacebookInstagramYoutubePinterestLinkedInTikTok 

Zpracování a zaslání vaší objednávky, vrácení a reklamace 

Microsoft 365Zásilkovna, GLS  

Platební brány

GoPayGoogle Pay, Comgate, Apple Pay

Hodnocení spokojenosti zákazníků 

HeurekaFacebookZbozi.czGoogle 

 

Aby Vám provozovatel poskytl rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnul vše v této přehledné tabulce: 

O které Osobní údaje se jedná  

Účel zpracování Osobních údajů  

Zákonný důvod pro zpracování Osobních údajů 

Doba zpracování 

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží 

Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu, zákaznická podpora 

Plnění smlouvy 

Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s provozovatelem 

fakturační údaje, bankovní spojení a informace o objednaném zboží 

Vedení účetnictví 

Plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti 

Daňové doklady po dobu až 10 let (účetní záznamy po dobu 5 let), fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, daňové doklady po dobu 10 let 

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené kupní smlouvě, nezbytné údaje o platbách  

Vyřízení reklamace či stížností 

Plnění zákonné povinnosti 

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s provozovatelem a následně po dobu 4 let od jeho ukončení 

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka, adresa 

Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů zákazníkům) 

Oprávněný zájem na propagaci obdobných služeb  

 

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve  

pseudo anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů,  

IP adresa 

 

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení webových stránek provozovatele, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server 

Oprávněný zájem 

Konkrétní doba uložení u souboru  cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů  

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo 

Odpověď na zprávu zaslanou přes chatbot, e-mail nebo sociální sítě 

Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu 

Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete zákazníkem provozovatele 

Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslpotenciálních zákazníků, IP adresy, cookies a další technické identifikátory 

Marketing a propagace webových stránek provozovatele

Souhlas 

Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies 

jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o objednaném zboží 

Poskytnutí e-mailu zákazníka třetí straně za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků 

Oprávněný zájem 

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s provozovatelem a následně po dobu 4 let od jeho ukončení 

 

5. JAKÁ PŘIJAL PROVOZOVATEL OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ? 

Technická opatření. Provozovatel přijali a zavazuje se udržovat vhodná technická opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Uživatele, a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Mezi přijatá technická opatření patří: 

 • pravidelné zálohování dat Uživatele;  
 • aktualizace antivirových softwarových systémů;  
 • přístupová hesla do informačních systémů (kde budou Osobní údaje zpracovány) a oprávnění k přístupu jsou kontrolované na úrovni jednotlivců.  

Organizační opatření. Provozovatel přijal a zavazuje se udržovat následující opatření: 

 • zaměstnanci, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou zavázáni mlčenlivostí; a 
 • zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly bezpečné práce na pracovních zařízeních včetně principu ochrany Osobních údajů. 

 

6. KDY PROVOZOVATEL PŘEDÁVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM? 

Vaše Osobní údaje mohou být předány provozovatelem obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon. 

Zpracovatelé. Provozovatel používá pouze prověřené Zpracovatele, se kterými má uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří poskytují minimálně stejné záruky jako provozovatel Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito  Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je zpřístupnil provozovatel v souladu s těmito zásadami. Konkrétní Zpracovatelé jsou uvedeni v bodě 4 těchto zásad - viz. výše. Na Vaše vyžádání uvede provozovatel podrobnosti týkající se každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování Osobních údajů.  V případě potřeby nás kontaktujte na e-mail info@frendys.cz. 

Zákonné povinnosti. Osobní údaje může provozovatel mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech. 

 

7. JAKÉ MÁTE PRÁVA? 

Jak můžete provozovatele kontaktovat? Emailem ninfo@frendys.cz, nebo na adresu našeho sídla. 

Kdy Váš dotaz vyřídíme? Provozovatel Vám odpoví nejpozději do jednoho měsíce. Pokud by poskytnutí informací ohrozilo soukromí jiných osob, nebo by poskytnutí bylo nepřiměřené rizikům či nákladům na jejich poskytnutí, je možné, že vám nebude provozovatel moci vyhovět. Aby provozovatel Vaši žádost lépe vyřídil, je možné, že si od vás bude potřebovat ověřit Vaši totožnost. V případě opakované žádosti může správce za kopii Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. 

Právo na přístup  

 • Provozovatel potvrdí, zda zpracovává vaše Osobní údaje. 
 • Máte právo na informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování. 
 • Máte právo vědět, zda nějaké právo bylo již realizováno. 
 • Předpokladem je také to, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. 

Právo na opravu  

 • Máte právo žádat o opravu nepřesných osobních údajů. 
 • Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu. 

Právo na výmaz 

 • Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak Vámi požadované údaje provozovatel vymažeme či anonymizuje. 

Právo na omezení zpracování 

 • Pokud máte za to, že údaje zpracovává provozovatel nesprávně. Ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah, dejte nám prosím vědět. 

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování 

 • V případě, že provozovatele kontaktujete s žádostí, bude vás informovat o výsledku. Někdy se může stát, že provozovatel nebude moci vyhovět (např. e-mailová adresa, ze které jste provozovateli napsali již nefunguje). 

Právo na přenositelnost  

 • Vaše údaje, které jste provozovateli poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, na vaši žádost provozovatel poskytne jinému správci. 

Právo vznést námitku 

 • Pokud provozovatel zpracovává vaše údaje z oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru Uživatelům). 
 • Je na provozovateli, aby jeho oprávněný zájem prokázal. V případě, že bude vaše námitka oprávněná, přestane provozovatel zpracování Osobních údajů provádět. 

Právo na odvolání souhlasu 

 • Zpracování týkající se marketingového a obchodního účelu je možné odvolat kdykoliv. 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování 

 • Nechcete, aby se o vás rozhodovalo pomocí počítače? Provozovatel respektuje vaše právo, proto profilování neprovádí. Provozovatel poskytuje online službu, vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně. 

 

8. ZÁVĚR  

Tyto Zásady zpracování Osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím  webových stránek provozovatele. 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se Zásad zpracování Osobních údajů provozovatele nás prosím kontaktujte na e-mail info@frendys.cz.   

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu Osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/) 

Tyto zásady ochrany Osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 5. 2023.